19 de xuño de 2010

O Relator Especial para a Liberdade de Expresión da ONU [Franc La Rue] solicita aos Estados do mundo o recoñecemento legal das radios comunitarias.

O Relator Especial de Liberdade de Opinión e Expresión da ONU, Frank La Rue, vén de presentar ante o Consello de Dereitos Humáns das Nacións Unidas o seu II Informe sobre a situación da Liberdade de Expresión no mundo.

Aconteceu o pasado 3 de xuño de 2010 en Xenebra, Suíza, no marco do seu 14º período de sesións [ver enlaces ao pé desta entrada].

O devandito informe destaca no seu Capítulo III, apartado B, Inciso 4, a importancia que ten para o exercicio da liberdade de expresión a radiodifusión comunitaria polo que demanda dos Estados a creación dun marco legal de telecomunicacións baseado en principios democráticos e cuxo obxectivo sexa o acceso de todos os sectores sociais ás frecuencias radioeléctricas de xeito equitativo.

A Relatoría fai mención dunha serie de consultas rexionais que se realizaron xunto coa Asociación Mundial de Radios Comunitarias [AMARC], sobre os 14 Principios para un Marco Regulatorio Democrático sobre Radio e Televisión Comunitaria, os cales foron presentados inicialmente ante a Comisión Interamericana de Dereitos Humanos, e iniciadas as consultas e traballadas coa súa Relatoría Especial de Liberdade de Expresión.

Para rematar no seu Capítulo de Conclusións e Recomendacións a Relatoría establece que "Os medios de comunicación comunitaria constitúen instrumentos efectivos para cumprir coa función do exercicio do dereito á liberdade de opinión e expresión de todos os sectores sociais, sen discriminación algunha conforme ao principio de pluralismo e diversidade que debe rexer o exercicio deste dereito", polo que se recomenda aos Estados establecer o marco legal que recoñeza e regule a comunicación comunitaria dentro do marco dos 14 Principios para un Marco Regulatorio Democrático sobre Radio e Televisión Comunitaria propostos inicialmente por AMARC e establézase un balance equitativo entre os medios comunitarios, os comerciais e os públicos ou estatais.

A inclusión de devanditos principios no informe do Relator Especial de Liberdade de Opinión e Expresión da ONU, Frank La Rue, constitúe un precedente importante que marca a pauta no recoñecemento dos medios comunitarios como parte do cumprimento das obrigacións en materia de dereitos humanos por parte dos países. Xa que logo, AMARC saúda devandito informe e fai un chamado aos Estados a fin de que leven a cabo as accións necesarias para implementar devanditos principios.

Enlaces:
- Informe Relator Liberdade Expresión ONU xunho 2010_[versión castelán].pdf
- Informe Relator Libertade Expresión ONU xunho 2010 [versión inglés].pdf

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Comentando das vida ao blog. Adiante!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...