24 de outubro de 2008

O Parlamento europeo vén de recoñecer a laboura dos medios de comunicación comunitarios.

O Parlamento europeo vén de recoñecer o aporte dos medios comunitarios e pide recoñecemento legal e medidas de apoio para o terceiro sector da comunicación.

Trátase da primeira resolución da Unión Europea que se adica específicamente aos medios comunitarios.

A resolución do Parlamento Europeo non é vinculante pero é un importante apoio para os medios comunitarios xa que a Resolución recoñece a labor que desempeñan estes medios e o seu aporte á pluralidade e por outra banda pide aos Estados da UE, o seu recoñecemento legal e medidas de apoio.

Esta resolución é de especial importancia en diversos países da UE ou en proceso de incorporación donde non se recoñece legalmente aos medios comunitarios e se dificulta o seu acceso ao espectro radioeléctrico (países da Europa do Este, ou mesmo o caso do Estado español).

O contido da resolución sinala que os medios comunitarios (denominados coma "terceiro sector da comunicación") son un medio eficaz de fortalecimento da diversidade cultural e lingüística, a inclusión social e a identidade local, promoven o diálogo intercultural, contribúen a acadar o obxectivo de mellorar a alfabetización mediática dos cidadáns mediante a súa participación directa na creación e a difusión de contidos, contribúen a reforzar o pluralismo dos medios de comunicación e fomentar a participación ciudadá no discurso público.

O Parlamento Europeo pide á Comisión e aos Estados membros que teñan en conta a Resolución á hora de definir nas súas normativas os medios do terceiro sector coma medios sen ánimo de lucro, responsábeis ante a comunidade e abertos á participación da comunidade.

Ademáis recomenda aos Estados membros que dean reconoñecemento legal aos medios do terceiro sector da comunicación (TSC) que apoien máis activamente estos medios e que "poñan ao dispor o espectro de frecuencias, analóxica e dixital, de radio y televisión, tendo en conta que o servizo prestado polos medios do terceiro sector da comunicación (TSC) non se van evaluar en termos de custe de oportunidade ou xustificación do custe de adxudicación do espectro, senón polo valor social que representa".

*Organismos europeos cada vez máis interesados nas políticas de comunicación dos estados membros*
A problemática dos medios comunitarios e as posibilidades que oferecen, comezan a estar na axenda dos organismos internacionais. Durante 2007, a Comisión de Cultura e Educación do Parlamento Europeo, encargou un estudo sobre o Estado dos Medios Comunitarios na Unión Europea.

Tamén está tendo a repercusión a Declaración conxunta sobre a diversidade na radiodifusión adoptada o 12 de decembro de 2007 polos Relatores da Liberdade de Expresión. Pola súa banda o Consello de Europa remata de publicar un informe sobre o Rol dos medios comunitarios na promoción da cohesión social.

Otros temas que estar a suscitar interés nos organismos internacionais son: en los organismos internacionales son:
- Pluralidad y diversidad de medios.
Tanto o Consello de Europa coma a Comisión Europea (UE) veñen de realizar estudio
s recollendo a situación nos Estados membros.

Ademáis o Parlamento Europeo aprobou recentemente unha Resolución sobre a concentración e o pluralismo dos medios de comunicación na Unión Europea. En concreto a 2007/2253(INI))
- Organismos independientes do audiovisual.
A Directiva de Servizos Audiovisuais obriga a todos os estados
membros a contar (antes de 2010) cunha Autoridade independente que se encargue de velar polos contidos televisivos. O Consello de Europa ven de emitir diversas Recomendacions e Declacións chamando aos Estados a contar con organismos independientes.


Nota: información facilitada por AMARC-Europa (Asociación de Radios Comunitarias-Europa.) Traduzón Pequeno monstro. Audio: rede Más Voces

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Comentando das vida ao blog. Adiante!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...