28 de outubro de 2009

AMARC e IFEX denuncian a nova Lei Audiovisual do Estado español.

O Goberno español aproba o Proxecto de Lei Xeral de Comunicación Audiovisual sen consultar aos medios de comunicación do Terceiro Sector.

(AMARC / IFEX) - 17 de outubro de 2009 - A sección europea da Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) desmente as declaracións do Goberno español, canto a que "o Proxecto é froito dun amplo labor de consultas con todos os sectores vinculados co mundo da comunicación audiovisual".

Pola contra, estes organimos amosan a súa preocupación por como se elaborou esta importante normativa, sen a participación dos axentes do sector e eludindo o debate.

A pesar de que o Goberno reiterou que para a elaboración do proxecto contaría con todas as organizacións do sector e que sería unha norma consensuada, este non facilitou información sobre o contido da lei nin mantivo reunións con organizacións do sector, salvo coa Unión de Televisións Comerciais (UTECA).

A única vía que tiveron as organizacións para coñecer o contido do proxecto e facer achegas foi a través do Consello de Estado durante o mes de agosto. Unicamente 10 das entidades presentaron alegacións nun tramite de audiencia que non foi iniciativa do Goberno senón do órgano consultivo.

Ademais AMARC considera que a lei realízase desde unha visión empresarial da comunicación no canto de exporse como o desenvolvemento de dereitos fundamentais.

Sobre o uso social dos medios de comunicación, o texto recoñece, no seu artigo 32, que organizacións sen ánimo de lucro poden promover radios e televisións (emisoras comunitarias) pero de forma marxinal.

Neste senso AMARC considera que a actual redacción do artigo é moi deficiente e contravén a Directiva europea de "Servizos de Medios Audiovisuais" xa que non recolle ningunha medida para garantir ou fomentar a existencia destes medios mentres se establecen unhas restricións e esixencias que non realizan aos servizos de comunicación comerciais.

Por outra banda para a regulación dos medios comunitarios o Goberno español non contou coa participación da Rede Estatal de Medios Comunitarios (ReMC), a pesar de que esta entidade solicitouno en varias ocasións. Tampouco recolleu as recomendacións sobre a modificación do artigo 32 realizadas polo Consello de Estado e pola Comisión do Mercado das Telecomunicacións.

Ante a tramitación da Lei Xeral Audiovisual AMARC (Asoc. Mundial de Radios Comunitarias) solicita:
  • Unha mellora da redacción do artigo 32, dedicado aos servizos de comunicación comunitarios sen ánimo de lucro.
  • A eliminación das restricións de financiamento recollidas no artigo 32.
  • Que se teñan en conta as achegas realizadas pola Rede Estatal de Medios Comunitarios (ReMC), cuxas alegacións e peticións de reunión non foron atendidas polo Goberno.
  • Que se teñan en conta as recomendacións de organismos internacionais como a Declaración sobre a diversidade da radiodifusión (ONU), a Resolución de 25 de setembro do Parlamento Europeo sobre medios comunitarios e a Declaración do Consello de Europa sobre o rol dos medios comunitarios para a promoción da cohesión social.
Enlaces de interese:
Declaración coxjunta sobre Diversidade na Radiodifusión elaborada en decembro de 2007

Resolución do Parlamento Europeo, de 25 de setembro de 2008, sobre os medios de terceiro sector da comunicación

Principios para un marco regulatorio democrático sobre radio e TV comunitaria elaborado por AMARC

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Comentando das vida ao blog. Adiante!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...