16 de outubro de 2009

A falsa pluralidade da TDT no Estado Español.

O panorama de abundancia televisiva non tivo consecuencias no aumento da diversidade de contidos, e a oferta multicanal a través das diferentes plataformas é un bo exemplo.

Este fenómeno tamén se estendeu a algunhas canles obtidas polos concesionarios de TDT de alcance estatal (Disney Channel ou SET en Veo), feito que pon en evidencia a incapacidade dos operadores españois de TDT de encher con contidos orixinais as canles que lles foron outorgados e abre interrogantes sobre a legalidade destas opcións, posto que non respectan as condicións concesionais.

Tamén pon en dúbida a bondade do deseño do sistema de televisión froito do plan de TDT: se os operadores non son capaces de encher o espectro que lles foi concedido con canles de televisión con contiudos orixinais, e se os enchen con franquicias que xa están presentes nas plataformas de distribución multicanle, é evidente que non se contribúe á diversidade e o pluralismo.

Tirado do blog guerrillatv.blogspot.com
Fonte orixinal: Informe de la Comunicació a Catalunya 2007 - 2008

Outras entradas de interese:
laguerradelosmedios.lacoctelera.net/post/2009/08/16/el-fracaso-la-tdt-espanola
chicadelatele.com/2007/10/16/el-timo-la-tdt-nos-viene

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Comentando das vida ao blog. Adiante!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...