23 de agosto de 2012

Acción reivindicativa de CUAC FM ante o "reparto" de frecuencias en FM da Xunta de Galicia

Informa CUAC FM, radio comunitaria de A Coruña:

¿Cal é a situación?
A Xunta de Galicia convocou o 30 de xullo —vaia data—, o concurso de licenzas para a FM (bases completas en http://medios.xunta.es) co que vai repartir todas as frecuencias de FM que pode, excluíndo explícitamente que esas licenzas podan destiñarse a Servizos Comunitarios de Comunicación Audiovisual Radiofónica sen ánimo de lucro —Radios Comunitarias— (base primeira das bases do concurso, segundo parágrafo).

Consideramos que ista decisión é arbitraria, xa que non se xustifica na convocatoria. E ademáis segundo o noso criterio, conculca a legalidade vixente, imposibilitando o seu cumprimento actual, coma di a Ley General de Comunicación Audiovisual 7/2010:

CAPÍTULO I. LOS DERECHOS DEL PÚBLICO. Artículo 4. El derecho a recibir una comunicación audiovisual plural. 1. Todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios, tanto públicos, comerciales como comunitarios que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad. Además, todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una diversidad de fuentes y de contenidos y a la existencia de diferentes ámbitos de cobertura, acordes con la organización territorial del Estado. Esta prestación plural debe asegurar una comunicación audiovisual cuya programación incluya distintos géneros y atienda a los diversos intereses de la sociedad, especialmente cuando se realice a través de prestadores de titularidad pública.

Entendemos que ademáis, apraza de xeito indefinido o exercicio dun dereito fundamental: o dereito a comunicar:

Constitución Española: Artículo 20. Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La Ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

Xa que a Xunta non ten capacidade para sacar a concurso máis licenzas (non lle quedan) depende de que o Goberno central faga una nova planificación, con data indeterminada.
Cuac FM fundouse no ano 1996 e a primeira cousa que fixo foi solicitar da Xunta de Galicia unha licenza de FM de caracter cultural, dacordo ca legalidade vixente daquela. A Xunta remitiunos, coma agora, a un futuro Plan Técnico, que o estado emitiu ¡no 2006! e que deu á Xunta as licenzas que agora, ¡¡no 2012!!, saca a concurso excluíndo do seu ámbito aos medios comunitarios.

As leis vixentes son outras na actualidade, e máis favorables, pero a actuación da administración segue a ser a mesma: obvia ós medios comunitarios.

Nós pensamos que isto é un erro, e que ademáis vai contra a lei, e por iso [...]
[texto completo en: http://cuacfm.org/licenzafm/ ]

Video campaña informativa:

CUAC FM goteo.org - GALEGO from Aira Studio on Vimeo.
 
Audio completo rolda prensa CUAC FM [22/08/2012]:
Ir a descargar

Máis info en: 
- Cuac FM
- Radio Klara [Valencia] 
- Radio Malva [Valencia]
- Xornalistas.org
Galicia Confidencial
- Praza Pública
- La Opinión 
- El Ideal Gallego
- Legislaciones.item
- El País
- Emisoras Comunitarias [...]

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Comentando das vida ao blog. Adiante!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...